Gifts from Sinterklaas (Or: Candy and poems)

So earlier today I went into the bedroom and noticed that Sinterklaas had arrived! He left some wrapped gifts and candy on the bed – including speculaasbrokken, kruidnoten, and jelly beans. Some of the gifts for Marco and I included a small train set, sparklers (fireworks) and chocolate letters. We have enough chocolate for the entire month, I think.

Sinterklaas gifts

Sint and Piet also left me a very lovely poem. It is written here in its entirely, so click if you want to read all of it!

Lieve Niki,

De Sint heeft een erg groot boek,
Waarin staat of je lief bent geweest.
Zo ja dan komen Sint & Piet op bezoek,
En is het op pakjes avond een groot feest.

Volgens de luisterpiet ben je inderdaad een lieve meid,
En ben je elke week hard aan het studeren.
Hierdoor heb je binnen een jaar tijd
De Nederlandse taal kunnen leren.

Je kent de regels erg goed,
Beter dan de Sint en de Pieten.
Daarom krijg je snoepjes-oh zo zoet
En chocola om van te genieten.

Maar een slimme meid zoals jij,
Verdient nog veel meer leuke dingen
Dus hopelijk maken de kadootjes jou blij
En kan je een liedje voor Sinterklaas zingen!

Maar misschien is het nu nog te snel
En ken jij nog geen Sinterklaas-liedje
Maar volgend jaar wil de Sint het wel
En dan ben jij een onwijs gaaf grietje!

Volgend jaar zijn we er weer
Met chocola, kruidnoten en speculaas
Dus tot de volgende keer!
Groetjes van Zwarte Piet en Sinterklaas!

PS- we hebben ook kadootjes voor je man… nog meer voor jou! šŸ™‚

Dear Niki,

Sinterklaas has a really big book
in which it says if you have been nice.
If so then Sinterklaas and Zwarte Piet come to visit,
and on gift night is a big party. Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā (gift night = Dec 5)

According to the Listening Piet you have indeed been nice
and you have studied every week.
Therefore you have been able (within one year’s time)
to learn the Dutch language.

You know the rules really well,
better than Sinterklaas and Piet.
Therefore you get candy – oh so sweet,
and chocolate to enjoy.

But a smart girl such as you,
earns many more nice things.
Thus hopefully the gifts make you happy
and you can sing a song for Sinterklaas!

But maybe it is a bit too fast
and you don’t know any Sinterklaas songs yet.
But next year Sinterklaas will want one
and than you will be a totally awesome chick!

Next year we will be here again
with chocolate, kruidnoten and speculaas.
Thus until the next time!
Greetings from Zwarte Piet and Sinterklaas!

PS: We also have gifts for your husband… thus more for you! šŸ™‚

Categories: Holidays | Tags: | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “Gifts from Sinterklaas (Or: Candy and poems)

  1. This is so wonderful! šŸ˜€

  2. Heel schattig! šŸ™‚ šŸ™‚

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: